Współczesne czasy wymagają rewizji schematów organizacyjnych, a także zmiany sposobu pracy w zespołach opartych na rezultatach.


Od dawna przestaliśmy żyć w przewidywalnym i liniowym otoczeniu, w którym firmy mogły sobie pozwolić na działanie jak linia montażowa. W dzisiejszych czasach korporacje zmuszone są dostosowywać się do nowych realiów z jak najwyższą efektywnością – łącząc spuściznę przeszłości z wymaganiami teraźniejszości. Dlatego ich struktura i procesy decyzyjne to dwa aspekty, które należy bardzo uważnie przeanalizować, szczególnie jeśli chodzi o zespoły nastawione na wyniki.Sieci zespołów nastawionych na wyniki


W wiodących firmach hierarchię zastępują sieci (network) zespołów.


Jeśli chodzi o mobilizację potencjału ludzkiego, sieci przewyższają biurokrację.

Takie zespoły składają się z ekspertów pochodzących z różnych dyscyplin, którzy mają wspólny cel określony jako OKR (Objectives and Key Results) – Cele i Kluczowe Rezultaty. Ponadto pracują razem w sprintach – krótkich i elastycznych cyklach rozwojowych, których czas trwania jest ustalany jest przez same zespoły. Cel i Kluczowe Rezultaty określają: ,,dlaczego’’ i ,,co’, natomiast podczas sprintów zespoły uczą się: ‘’jak’’ to wykonać.


Takiemu systemowi organizacyjnemu, opartemu na koordynacji i zsynchronizowanym tworzeniu wartości dodanej przez różne multidyscyplinarne zespoły, musi towarzyszyć zmiana sposobu, w jaki organizacja uczy się i osiąga swoje cele.
Ulepszone systemy informacyjne


Jednym z kluczy do tej zmiany jest ulepszenie systemów informatycznych, które pozwalają każdemu na synchronizację w czasie rzeczywistym. Demokratyzacja danych oraz dostęp do informacji jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.


Ale jak ważne jest, aby wiedza i dane płynęły we wszystkich kierunkach organizacji? Jest to oczywiście kluczowe, ponieważ komunikacja i między-zespołowa wymiana doświadczeń są jedyną drogę do innowacji i dostarczania wartości dodanej dla klienta.


Bez demokratyzacji danych i zbiorowego uczenia się organizacja nie przetrwa w dzisiejszym świecie.Nie należy jednak mylić tego rytmu uczenia się oraz ciągłej adaptacji z brakiem porządku i struktury. Przepływ informacji we wszystkich kierunkach w sposób niekontrolowany i chaotyczny jest bezdyskusyjnie szkodliwy dla funkcjonowania organizacji.


Dlatego zasadniczą jest radykalna przejrzystość w definiowaniu, osiąganiu i adaptacji OKR. Wyraźna odpowiedzialność zespołów i wspólny rytm, który nazywamy Drumbeat, to najczęściej brakujące elementy w tej procedurze, natomiast typowe rozumienie roli menedżerskiej, polegające na kierowaniu zadaniami do wykonania jest przestarzałe.


Kiedy żyjemy wartościami Agile, nie istnieje potrzeba posiadania funkcji, która odpowiada za dyscyplinę, ponieważ dyscyplina jest nieodłącznym elementem współpracy i celem wpływu na rezultat określony przez OKR.


Podejmowanie decyzji oparte na sztucznej inteligencji z ludzkim podejściem


Patrząc na najbliższą przyszłość, innymi aspektami, które stają się coraz ważniejsze dla konwersji zachowań organizacyjnych i wiele firm już je stosuje, jest zastosowanie uczenia maszynowego (machine learning) w ramach sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji każdego dnia.


W tym środowisku, które wczoraj uważano za przyszłość, ale dziś jest już rzeczywistością, autorzy Kjell A. Nordstrom i Jonas Ridderstrale dekadę temu sformułowali następujące stwierdzenie:


„Społeczeństwo dostatku i wiedzy eksploduje. Wszyscy ludzie, firmy i produkty konkurują ze sobą. To dobrze, jeśli jesteś klientem. Jako dyrektor zacznij się modlić ”.


Technologia będzie używana do prognozowania przyszłości i podejmowania decyzji. W tym kontekście to krytyczna analiza, odwaga zakwestionowania stronniczości każdej prognozy ma znaczenie. Jakie problemy rozwiązuje Twoja decyzja? Czy możemy przewidzieć jej skutki? Jakie dane, które są dostępne dzisiaj, mogły nie zostać uwzględnione w tej prognozie?


Konkluzja:

Przyszłość nigdy nie była spisana na kamieniu. Nie zostanie też zdefiniowana przez sztuczną inteligencję. Będzie kształtowana przez ludzką zdolność myślenia i przystosowywania się. CONTACT OUR EXPERTS

Have a video call when it suits you best.

CONTACT

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subscribe: